Jaume Ametller és professor agregat (Serra Hunter) de didàctica de les ciències i director del departament de didàctiques específiques de la Universitat de Girona on fa classes als graus de mestre/a d’educació infantil i mestre/a d’educació primària i al màster de secundària. La seva recerca es centra en el disseny i l’avaluació de seqüències d’ensenyament i aprenentatge i en la relació entre el llenguatge, particularment el diàleg, i l’aprenentatge -i l’ensenyament- a les aules amb i sense tecnologia digital.

Des del maig de 2019 és el coordinador del programa per a la Millora i la Innovació en la Formació inicial de docents (MIF) impulsat per la Direcció general d’Universitats i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. https://mif.cat/

Researchgate page: 
https://www.researchgate.net/profile/Jaume_Ametller

Academia page:
https://girona.academia.edu/JAmetller

Web a la Universitat de Girona:
https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?om=IG&ID=85022&AP=4361

Twitter account:
 https://mobile.twitter.com/JaumeAmetller1